Мета та зміст роботи гуртка:

Основна мета роботи гуртка – оволодіння основними навичками гри у волейбол і формування прикладної спрямованості фізкультурної діяльності, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей.


Завдання:

  1. Навчити техніці елементів волейболу;
  2. Виховувати моральні якості в учнів, почуття колективізму;
  3. Сприяти розвитку здоров’я, розвивати лідерські якості.

Мета і основний зміст роботи волейбольного гуртка .

Формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров'я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості, гармонійний розвиток природних здібностей і психічних якостей, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя:

-розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій;

-розширення функціональних можливостей організму дитини, через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей.

Завдання:

-підвищення фізичної і розумової працездатності;

-виховання любові до спорту;

-вдосконалення функціональних можливостей організму, розвиток основних життєзабезпечувальних систем;

-зміцнення здоров'я і сприяння правильному різностороньому фізичному розвитку;

-прищеплення інтересу до змагань;

-виховання бережливого ставлення до свого здоров'я і здоров'я оточення як найвищої соціальної цінності особистості.

Під час вивчення даного курсу учні повинні вміти висловлювати своє ставлення до навчання, знати систему освіти у німецькомовних країнах, висловлювати свої переконання, думки, згоду чи незгоду.

Під час вивчення даного курсу учні вивчать усі необхідні слова, що стосуються теми житла, навчаться описувати квартиру, дім розповідати, якими меблями облаштоване їх помешкання .